lesní školka

kolaz_skolka02.jpg

Hájenka představuje ideální místo pro účely lesní školky s využitím přilehlého pozemku pro rozšíření již vybudovaného zeleninového záhonu rozšířeného o políčko pro pěstování obilovin a květinového záhonu. Jako nedílnou součást školky i komunitní školy vidíme v budoucnu chov menších hospodářských zvířat. Takto se DLK v Hájence stane vzdělávacím prostorem pro místní MŠ a ZŠ a prostorem pro propojení všech těchto zařízení s dalšími institucemi jako např. Lesy hl. m. Prahy, myslivci.

Hájenka nabízí dětem pobyt ve zdravém prostředí a v přiměřeně velkém, věkově smíšeném kolektivu. Děti mají dostatečný prostor k volné hře, ale i k potřebnému všestrannému rozvoji. Lektor má roli průvodce, vede děti k samostatnému pozorování a prožitkům, které přináší nejen okolní příroda, ale život sám.

Přihlášku a další potřebné dokumenty naleznete v sekci dokumenty ke stažení – stejně jako Provozní řád, ve kterém je detailně popsán provoz školky.

RYTMUS DNE:

8:00 –8:50 příchod dětí na místo setkání
8:50 – 9:30 přivítání, ranní kruh, pohybové hry
9:30 – 10:00 dopolední svačina
10:00 – 12:00 pobyt v přírodě, dopolední vzdělávací aktivity
12:00 – 12:40 oběd
12:40 – 13:00 příprava na odpočinek
13:00 – 14:30 odpočinek
14:30 – 15:00 odpolední svačina
15:00 – 16:00 pobyt na zahradě/dílničky/kroužky (závisí na počasí a dopoledním programu)
16:00 – 16:30 volná hra – děti si hrají mezi sebou, pedagog děti pouze navádí/nabízí aktivity, kterými by mohly odpoledne strávit, odchod

VÝŠE PŘÍSPĚVKU DO DLK V HÁJENCE PRO ŠKOLKU:

Vybraný model docházky
5 dní v týdnu: 8.800,- Kč/měsíc
4 dny v týdnu: 7.480,- Kč/měsíc
3 dny v týdnu: 6.380,- Kč/měsíc
2 dny v týdnu: 4.510,- Kč/měsíc