průvodci

Mgr. Anna Ondriášová – zakladatelka a lektorka

201706-lesni-skolka-9656

Mám bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávaní a výchovy dětí. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován a další rozvojové kurzy. V Horních Počernicích jsem založila atletický oddíl, kde působím také jako trenérka. Tento oddíl se v Horních Počernicích těší velké oblibě dětí i rodičů. Od roku 2006 vypomáhám v RC MUM, kde jsem pracovala jako lektorka ve školičce, chůva, ale také jako koordinátorka dobrovolníků a organizátorka akcí pořádaných RC MUM. Také mám zkušenosti s dětmi v zahraničí, kde jsem pracovala dva roky jako au-pair. S manželem vychováváme tři děti.


Bc. Daniela Dukátová

V DLK V Hájence pracuji jako průvodce a koordinátor ve školce. Původně jsem vystudovala obor ekologie, který mi je doteď nápomocný při práci s dětmi v přírodě. Během studia jsem se též věnovala doučování dětí, lektorování orientálních tanců a spolupořádala akce a tábory pro děti a mládež. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, zajímám se o inovativní přístupy v pedagogice a vzdělávám se dále v oblasti eko-arteterapie a eko-artefiletiky. Lesní pedagogika je pro mě přirozená a stále inspirující cesta dětí za poznáním.


 
Radka Železná
Radka Ž
 

V lesní školce pracuji jako průvodkyně od jara 2017. V tomto prostředí mě fascinuje klid, přirozenost a propojení člověka s přírodou.

K jinému náhledu na výchovu mě přivedly mé dvě vlastní děti. V roce 2010 jsem absolvovala kurz Montessori v kostce a 2012 Respektovat a být respektován.

Od dětství jsem měla blízko k hudbě, pohybu, tanci a malování. Láska k hudbě a dětem mě přivedla ke kurzům Hudební školy YAMAHA, kde již pět let vedu programy od nejmenších dětí až po školáky.


Šárka Levi

V lesní škole pracuji od září 2018, a od počátku jsem si zamilovala vzdělávání se v přírodě a společné objevování její proměnlivé krásy. Pohyb, hudba a cizí jazyky mě inspirují a provázejí při lektorování. První intenzivní zkušenosti s dětmi jsem zažila ve Spojených státech při péči o čtyři starší děti po dobu jednoho roku, dále při doučování anglického jazyka. Absolvovala jsem různé vzdělávací kurzy a stále dychtím po moudrosti a poznání. Práce s dětmi mi umožňuje podílet se na budování trvalých životních hodnot, charakteru dětí a vzájemných vztahů.


Eliška Večeřová

V Hájence působím od jara 2019 jako průvodkyně ve školce. Práce mě hluboce naplňuje a baví. Jsem vděčná, že děti mohu doprovázet v jejich postupném vývoji a poznávání světa. Přistupuji k nim s láskyplným respektem a úctou k jejich jedinečnosti.

V oblasti práce s dětmi mám poměrně bohaté zkušenosti, ať už z doučování, pořádání narozeninových oslav nebo mnoha příměstských táborů. Zároveň studuji psychologii na Pedagogické fakultě UK.


MgA. Alena Kopřiva Chadová

 

Vzděláním jsem grafická a permakulturní designérka (DAPD). Absolvovala jsem četné kurzy z oblasti permakultury, vzdělávání a mezilidských vztahů u českých i zahraničních lektorů. Iniciovala jsem vznik Bohumila zahrady v Praze-Kolovratech, kde od r. 2015 funguji v roli koordinátora a facilitátora. Lektoruji kurzy s tématikou jedlých rodinných a komunitních zahrad, semenaření starých plodin, sociokracie a Dragon Dreaming. 

V Hájence se s dětmi zaměřuji na vnímání a poznávání živého prostředí, jehož jsme součástí, a péči o něj. Inspirací je mi např. kniha Živá třída od Ch. M. Bache. Miluji zpěv, výtvarné umění, společnou práci venku, srandu… Koncept výuky se mnou naprosto rezonuje a jsem ráda, že se na jeho rozvoji mohu podílet spolu s dalšími průvodci i s dětmi. 


Lucie Zindrová
Vystudovala jsem socialně- správní činnost a obor cestovní ruch. Pracovala jsem jako asistent pedagoga na Speciální Waldorfské škole, také jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách – pečovatelka v domově seniorů Sue Ryder a na úřadu na příspěvku na péči a dávkách pro zdravotně postižené. S dětmi pracuji jako dobrovolník od školních let pod organizacemi Agnes a do současné doby pod Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, konkrétně Klub Road. Podílím se na přípravě a osobní asistenci na táborech a akcích. Ráda trávím čas venku v přírodě. Pobyt v lese a venku v přírodě vůbec, je dle mého názoru pro děti naprosto přirozený a těší mě, že mohu být toho součástí. Jsem nadšená zahradnice, zajímám se o ekologii a permakulturu, moc ráda tančím a vyrábím přírodní domácí kosmetiku.