příměstské tábory 2019

Letos otevíráme 5 příměstských táborů, a to 3 pro školkové a 2 pro školní děti.

Tábory vedou lektorky, které působí u nás V Hájence během roku.
Cena tábora je 2900 Kč. V ceně je oběd, pitný režim, hygienické potřeby, výtvarné pomůcky a materiál. Děti si nosí dopolední a odpolední svačinky.
Provoz tábora je od 8 do 17 hod, pondělí – pátek.

Přihlášky najdete u jednotlivých táborů níže.

platby:

záloha ve výši 1000 Kč – úhrada do 31. 3. 2019

doplatek ve výši 1900 Kč – úhrada do 30. 6. 2019

číslo účtu: 2801282449/2010, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte

Podepsaný originál přihlášky + Potvrzení o bezinfekčnosti spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny je nutné předat při nástupu na příměstský tábor.

potvrzení o bezinfekčnosti

seznam věcí na příměstský tábor

Těšíme se na vás a vaše děti!


pro děti ve věku 3-6 let:

MEZI STROMY – UVOLNĚNO NĚKOLIK MÍST
• 8. – 12. 7. 2019
• lektorka Daniela Dukátová
• Budeme objevovat království stromů. V lese je mnoho druhů stromů a každý má nejen jiné jméno, ale i jinou vůni, tvar, hrubost kůry, kresbu dřeva a v každém sídlí jiný skřítek. Do poznávání zapojíme všechny smysly. Čeká nás též tvoření ze dřeva, pohyb, stromolezectví a akční hry.

přihláška ke stažení: MEZI STROMY


VODA-UMĚNÍ A ŘEMESLA – OBSAZENO
• 15. – 19. 7. 2019
• lektorka Soňa Mužíková
• Voda jako živel radosti pro děti k létu patří. Budeme tvořit z bahna a vody lektvary, barvy, batikovat, malovat, tvořit umělecká díla. Vzpomeneme a vyzkoušíme na zaniklá řemesla s vodou spojená. Ze dřeva, kamenů a recyklovaného materiálu vytvoříme vodní díla. Též budeme zkoumat vodní zdroje, rostliny i živočichy z okolí Hájenky.

přihláška ke stažení: VODA-UMĚNÍ A ŘEMESLA


ČAROVNÝ LES – OBSAZENO
• 19. – 23. 8. 2019
• lektorka Daniela Dukátová
• Na zahradách, loukách a v lesích roste mnoho jedlých i léčivých rostlin a plodů. Budeme se vydávat na výpravy do přírody objevovat tyto dobroty. Čeká nás tvoření, vaření, dle receptů babky kořenářky, sportovní hry a detektivní bádání.

přihláška ke stažení: ČAROVNÝ LES


INDIÁNSKÝ TÁBOR – OBSAZENO
• 15. – 19. 7. 2019
• lektorka Michaela Bratrychová
• Na 5 dnů vytvoříme prostor, kde se budeme učit žít společně, jako kmen. Budeme vyrábět totemy, indiánské čelenky a boty. Budeme zpívat a hrát na námi vyrobené nástroje. Společně si uděláme indiánskou čokoládu a jiná tradiční jídla. Nebude chybět ani pohyb a jiné dobrodružné hry.

přihláška ke stažení: INDIÁNSKÝ TÁBOR