přihláška – Rituální obřady s Pepou Šálkem, 9/10/2021

Dávám svůj souhlas k tomu, aby organizátor zpracovával a evidoval mé osobní údaje a osobní citlivé údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Souhlas poskytuji na celé období trvání vybraného termínu konání akce a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.