přihláška na Legendu o hradním strašidle 17/10/2020

Vyjádření souhlasu/nesouhlasu DLK V Hájence, z.s. k fotografování a natáčení dětí za účelem prezentace a propagace DLK (v tisku, v kronice, na webových stránkách apod.)
Podpisem přihlášky rodič potvrzuje zájem přihlásit dítě na lesní bojovku Legenda o hradním strašidle. Dávám svůj souhlas V Hájence, z.s. k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Souhlas poskytuji na celé období trvání vybraného termínu konání akce a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace v DLK povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedenému DLK, který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.